زندانی سیاسی در اهر

۱۳۸۶/۱۲/۱۹

روزنامه سرمايه به نقل از وکيل مدافع عباس لسانی خبر داده که اين زندانی سياسی از زندان شهرستان اهر به زندان ديگر، احتمالا در استان يزد،منتقل شده است.

به گفته محمد رضا فقيهی، برخلاف آیين نامه سازمان زندان ها آقای لسانی که بيش از سه ماه پيش در زندان شهرستان اهر محکوميت خود را تحمل می کرد از اين زندان به زندانی ديگر که تاکنون اعلام نشده منتقل شده است.

 
Free counter and web stats Savalansei Posts Feed