یک سال حبس تعزیری دادگاه تجدید نظر آذربایجانشرقی برای عباس لیسانی

دادگاه تجدید نظر استان آذربایجانشرقی عباس لیسانی فعال هویت طلب ترک را به یکسال حبس تعزیری محکوم کرد.دادگاه تجدید نظر استان آذربایجانشرقی ٬ حکم زندان عباس لیسانی که در رابطه با پرونده انتشار تقویم ترکی در سال ۸۲ و حضور در قلعه بابک در سال ۸۴ از سوی دادگاه بدوی در تبریزو کلیبر جمعا به ۲ سال حبس تعزیری محکوم گردیده بود را به یکسال حبس تعزیری کاهش داد.

خانم رقیه علیزاده همسر عباس لیسانی در اردبیل با اعلام این خبر افزود جلسه دادگاه تجدید نظر روز ۲۶ اردیبهشت ماه ۸۶ برگزار شده بود و حکم لیسانی روز پنجشنبه ۲۸/۴/۸۶ به آقای محمد رضا فقیقی وکیل لیسانی از سوی شعبه ششم دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان شرقی ابلاغ گردیده است.خانم لیسانی در مورد وضعیت فعلی همسرش نیز گفت: امروز صبح آقای لیسانی تلفن کرد. باز او را در زندان اذیت می کنند.عباس گفت در این مورد به مقامات زندان اعتراض کرده ام اما هنوز مشکل حل نشده است.

همچنین در اردبیل مسعود سلطانی بعد از ۳۴ روز بازداشت در سلول انفرادی از ۵ روز پیش به بند ۷ زندان مرکزی اردبیل انتقال یافته است.اتهامات وارده بر وی جاسوسی و اقدام علیه امنیت ملی می باشد.بر اساس همین گزارش سلطانی که ممنوع الملاقات نیز شده است در شرایط نامناسب جسمی و روحی بسر می برد.

 
Free counter and web stats Savalansei Posts Feed