سرکوب تظاهرت کنندگان یک خرداد تبریز

بیش از پانصد نفر بازداشت شده و به مکان نامعلومی انتقال یافتند

چهارشنبه دوم خرداد 1386

ساوالان سسی - تبریز : بر اساس اعلام قبلی فعالان آذربایجانی مبنی بر گرامیداشت اولین سالگرد تظاهرات خرداد ماه آذربایجان امسال روز اول خرداد تظاهرات سراسری در شهر های آذربایجان بر گزار شد.

تظاهرات در تبریز با وجود جو شدید امنیتی و نظامی شروع شده و ساعتها ادامه داشت مردم با دادن شعارهای چون " آنا دیلده مدرسه مدرسه " ( به زبان مادری مدرسه) " تورک دیلی رسمی اولسون " (زبن ترکی رسمی باید گردد) " اولوم اولسون فاشیسته " (مرگ بر فاشیست) " فاشیست تهران حیا ائت لیسانینی آزاد ائت ( تهران فاشیست حیا کن لسانی را آزاد کن )" بیز بابکین سربازییوک بیز اولمه یه حاضیریک ( ما سرباز بابک خرمدین هستیم ...)–" هارای هارای من تورکم " (من تورکم) " یاشاسین آذربایجان " بطر ف چهارراه ابرسان حرکت کردند. دهها هزار مأمور یگان ویژه و موتوری که در سراسر تبریز پخش شده بودند بسوی تظاهرات کنندگان هجوم آورده و تظاهرات مردم تبریز را به خشونت کشیدند. موتور سواران یگان ویژه مردم را با موتور زیر میکردند. درگیری شدید بین ماموران و مردم رخ داد. به طوری که بسیجیان و ماموران اطلاعاتی با قمه و زنجیر اقدام به زخمی کردن جوانان تبریز نموده و بعد آنها را به مکانهای نامعلوم انتقال می دادند خبرهای رسیده حاکی از زخمی شدن تعداد زیادی از جوانان دارد.

در تظاهرات دیروز تبریز بیش از 500 نفر بازداشت و به مکان های نامعلومی انتقال داده شدند.

 
Free counter and web stats Savalansei Posts Feed