۲۵ نفر از هویت طلبان منطقه قره داغ به تحمل شلاق و حبس محکوم شدند

میللی شورا- 11 شهریور86 :احکام شعبه 102 دادگاه عمومی جزایی اهر در خصوص 25 تن از هویت طلب آذربایجان به شرح ذیل صادر شد.

اتهامات هویت طلبان به قرار ذیل است :

شرکت در اخلال نظم و آسایش عمومی با ایجاد هیاهو و جنجال و شرکت در تجمع غیر قانونی مورخ 4/3/1385 اهر و تخریب اموال دولتی و عمومی

محکومین عبارتند از:

1- افشین بزاز قدیم ...حکم: 6 ماه حبس و 70 ضربه شلاق تعزیری
2- کریم کارگر...حکم: 6 ماه حبس و 70 ضربه شلاق تعزیری
3- مرتضی شکری سرقینی...حکم: 6 ماه حبس و 70 ضربه شلاق تعزیری
4- عوض حسن پور...حکم: 6 ماه حبس و 70 ضربه شلاق تعزیری
5- فرهاد حیدری...حکم: 2 سال و 6 ماه حبس و 70 ضربه شلاق تعزیری
6- انوشیروان طهماسبی...حکم: 6 ماه حبس و 50 ضربه شلاق تعزیری که به مدت 5 سال تعلیق می شود.
7- رامین ایل غمی...حکم: 6 ماه حبس و 50 ضربه شلاق تعزیری که به مدت 5 سال تعلیق می شود
8- رامین بخشی...حکم: 6 ماه حبس و 50 ضربه شلاق تعزیری که به مدت 5 سال تعلیق می شود
9- حسین صفرنیا...حکم: 6 ماه حبس و 50 ضربه شلاق تعزیری که به مدت 5 سال تعلیق می شود
10- فرید(وحید) برزگر...حکم: 6 ماه حبس و 50 ضربه شلاق تعزیری که به مدت 5 سال تعلیق می شود
11- مهراد حیدر پور...حکم: 6 ماه حبس و 50 ضربه شلاق تعزیری که به مدت 5 سال تعلیق می شود
12- محمد جعفری...حکم: 6 ماه حبس و 50 ضربه شلاق تعزیری که به مدت 5 سال تعلیق می شود
13- مهدی سلیمانی...حکم: 6 ماه حبس و 50 ضربه شلاق تعزیری که به مدت 5 سال تعلیق می شود
14- ابوالفضا اسد زاده...حکم: 6 ماه حبس و 50 ضربه شلاق تعزیری که به مدت 5 سال تعلیق می شود
15- پرویر باقری...حکم: 6 ماه حبس و 50 ضربه شلاق تعزیری که به مدت 5 سال تعلیق می شود
16- جلال اسفندیاری...حکم: 6 ماه حبس و 50 ضربه شلاق تعزیری که به مدت 5 سال تعلیق می شود
17- رضا سلمانزاده...حکم: 6 ماه حبس و 50 ضربه شلاق تعزیری که به مدت 5 سال تعلیق می شود
18- نار آخشی...حکم: 6 ماه حبس و 50 ضربه شلاق تعزیری که به مدت 5 سال تعلیق می شود
19- ابوالفضل دوست محمدی...حکم: 6 ماه حبس و 50 ضربه شلاق تعزیری که به مدت 5 سال تعلیق می شود
20- رضا سلیمانی...حکم: 6 ماه حبس و 50 ضربه شلاق تعزیری که به مدت 5 سال تعلیق می شود
21- پرویز قانع...حکم: 6 ماه حبس و 50 ضربه شلاق تعزیری که به مدت 5 سال تعلیق می شود
22- ابراهیم زلفی...حکم: 6 ماه حبس و 50 ضربه شلاق تعزیری که به مدت 5 سال تعلیق می شود
23- امید سیفی...حکم: 6 ماه حبس و 50 ضربه شلاق تعزیری که به مدت 5 سال تعلیق می شود
24- مجتبی جاملو...حکم: 6 ماه حبس و 50 ضربه شلاق تعزیری که به مدت 5 سال تعلیق می شود
25- امیر محمدی...حکم: بدلیل فقدان شواهد حکم بر برائت داده شده است.

یاد آوری میشود که چند نفر از محکومین بالا سال گذشته مدتی را نیز در بازداشت نیروهای امنیتی بوده و متحمل شکنجه ها و فشارهای زیادی شده بودند.

تصویر احکام صادره را در لینک زیر ملاحظه فرمایید:
http://www.millishura.com/Farsi/azsoz/resimler/eher-3.jpg
http://www.millishura.com/Farsi/azsoz/resimler/eher-1.jpg
http://www.millishura.com/Farsi/azsoz/resimler/eher-2.jpg

 
Free counter and web stats Savalansei Posts Feed