بلاتکلیفی دو تن از بازداشت شدگان مقابل زندان اردبیل

شنبه بیست و ششم اسفند 1385

گشتاسپ(گشتاج)واثقی و محمود اصلانی دو تن از فعالین حرکت ملی آذربایجان در اردبیل که روز پنجشنبه19/11/85 در تجمع اعتراضی به نقض حقوق عباس لسانی، اعتراض به حکم زندان لسانی و شرایط غیر انسانی نگهداری وی و عدم رعایت حقوق قانونی وی در مقابل زندان اردبیل بازداشت شده بودند هنوز علیرغم گذشت ماهها از زمان بازداشت امکان تماس با خانواده و وکيل را نداشته اند.این دو زندانی هم اکنون بصورت بلاتکلیف در بند هفت ۷ زندان اردبیل در بازداشت موقت بسر می برند.

لاذم بذکر است که به غیر از این دو نفر از سرنوشت دیگر بازداشت شدگان در تجمع مقابل زندان اردبیل ٬ خبری در دست نیست. با انتقال عباس لسانی و بهروز عليزاده ٬ که اکنون در رابطه با اعتراضات مردمی خرداد ۸۵ در زندان اردبیل زندانی است به بند ۷ تنها ۴نفر فوق زندانیان حرکت ملی آذربایجان هستند که در این بند - زندان اردبیل نگهداری می شوند.

 
Free counter and web stats Savalansei Posts Feed