خدايار تيموري در بازداشتگاه وزارت اطلاعات به سر مي برد

دوشنبه چهارم دی 1385

به گزارش گروه خبری اورمو نیوز خدايار تيموري يکي از فعالين حرکت ملي آذربايجان که در روز 21 آذر در محل کار خود در خيابان خيام توسط اداره اطلاعات اورميه دستگير شده بود، همچنان ممنوع الملاقات بوده و در بازداشتگاه اداره اطلاعات اورميه در خيابان شهر چايي به سر مي برد.

خانواده اين فعال آذربايجاني از وضع وي بي اطلاع بوده و اظهار نگراني مي کنند. بنا به برخي خبر ها از مغازه اين فعال آذربايجاني تعدادي سي دي مرتبط با حرکت ملي و برخي بيانيه های 21 آذر کشف شده است. خدايار تيموري که در اعتراضات خرداد ماه اورميه هم دستگير شده بود بعد از آزادي از زندان با حکمي از سوي کميته انظباطي دانشکده فني اورميه از دانشگاه اخراج شده است. خدایار فرزند شاعر اورمیه ای فریدون تیموری است.
اورمو نیوز همچننین گزارش داده است که صاحبعلي خدا بخشي( ائلياز يئکنلي) نیزدر بازداشتگاه وزارت اطلاعات در اورميه زندانی است.

بنا به اظهارات خانواده صاحبعلي خدابخشي (ائلياز يئکنلي) روزنامه نگار و مسئول صفحات تورکي هفته نامه صداي اورميه که قريب به 12 روز پيش مفقود شده بود، در تماس کوتاه با خانواده خود در روستاي يکان مرند گفته است که در اورميه و در بازداشتگاه وزارت اطلاعات به سر مي برد. لازم به توضيح است آقاي خدابخشي روز 21 آذر همزمان با جشن هاي نور افشاني شهر اورميه در خيابان امام دستگير و بدون اطلاع خانواده و دوستان به بازداشتگاه وزارت اطلاعات انتقال يافته است. بنا به آخرين خبر ها پرونده اين فعال و روزنامه نگار آذربايجاني به شعبه 5 دادگاه انقلاب اورميه ارسال شده است ولي خود وي همچنان در بازداشتگاه اداره اطلاعات اورميه که در خيابان شهر چايي جنب بيمارستان طالقاني است بسر مي برد. آقاي خدابخشي که يک ماه پيش از زندان مرند آزاد شده بود از بيماري هايي که در زندان مرند و تبريز گرفتار آن شده بود بشدت رنج مي برد.

 
Free counter and web stats Savalansei Posts Feed