اعتصاب غذا در زندان اهر

جمعه بیست و هفتم بهمن 1385

بر اساس خبر دريافتي از شهرستان اهر، سعيد بيدخت در تماس با خانواده خود اظهار داشته است كه به دليل برخورد فيزيكي ماموران زندان با ديگر زنداني حركت ملي آذربايجان در زندان اهر، سعيد محمدي در روز 23 بهمن كه در مقابل چشم خانواده محمدي او را مورد ضرب و شتم قرار داده اند به اعتصاب غذاي نامحدود دست خواهند زد.بيدخت همچنين گفته است در زمان ضرب و شتم سعيد محمدي رئيس زندان نيز حاضر بود و صحنه را بدون اعتراض تماشا كرد.وي افزوده است: ما به صورت كتبي اعتصاب خود را به رييس زندان اعلام و از روز 24 بهمن به مدت نا معلوم تا تنبيه ماموران خاطي به اعتراض خود ادامه خواهيم داد.

لازم به توضيح است كه سعيد بيدخت و سعيد محمدي دو تن از فعالان شهر كليبر مي باشند كه در جريان خرداد ماه پس از بازداشت دو ماهه آزاد شدند ولي دادگاه كليبر محمدي را به يكسال و بيدخت را به هشت ماه حبس تعزيري محكوم كرده است كه در حال حاضر دوران محكوميت خود را طي مي كنند.

 
Free counter and web stats Savalansei Posts Feed