دو برادر هویت طلب در جلفا توسط ماموران اداره اطلاعات ربوده شدند

جمعه بیست و پنجم اسفند1385

ماموران اطلاعا ت شهر جلفا در تاریخ23/12/1385 با یورش به خانه دوتن از فعالین این شهر وضرب شتم آنها دو برادر به نام های عادل شکور و ابراهیم شکور را دستگیر و به مکان نامعلومی انتقال دادنداین در حالی است که خانواده آنها از وضعیت فرزندان خود خبری ندارندو ماموران اطلاعات از دادن اطلاعات به خانواده های آنها امتناع میکنند لازم به یاد آوری است که تا زمان ارسال این خبر هیچ گونه خبری از وضعیت این دو برادر در دست نیست

 
Free counter and web stats Savalansei Posts Feed