شش ماه حبس تعزیری برای جهانبخش بخت آِور فعال حرکت ملی آذربایجان در تبریز

یکشنبه سوم دی 1385

بنا به خبر دریافتی از تبریز شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی به ریاست قاضی علی علی اکبری، جهانبخش بخت آور را به 6 ماه حبس تعزیری محکوم کرد.

جهانبخش بخت آور به اتهام "تبلیغ به نفع گروهکها و نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و اجتماع و تبانی بر علیه امنیت داخلی کشور" محاکمه شده است.

وی تابستان گذشته توسط نیروهای اداره کل اطلاعات آذربایجان شرقی دستگیر و بیش از دو ماه بازداشت و تحت شکنجه بود.

کلیک کنید: تصویرحکم صادره برای جهانبخش بخت آورفعال مدنی آذربایجان درتبریز

 
Free counter and web stats Savalansei Posts Feed