بيانيه عفو بين الملل در خصوص وضعيت عباس لساني

جمعه نوزدهم آبان 1385

سازمان عفو بين الملل در خصوص وضيعت عباس لساني، از فعالين ترک ايران، بيانيه اي صادر كرد.

در اين بيانيه آمده است: «عباس لساني يكي از فعالين برجسته حقوق آذربايجاني هاي ايران، در تاريخ ۲۶ سپتامبر ۲۰۰۶ با قرار كفالت آزاد شد. وي بار ديگر در تاريخ ۳۱ اكتبر ۲۰۰۶ به وسيله نيروهاي امنيتي، بدون آن كه از قوانين ايران تخطي كرده باشد، بازداشت شد. بازداشت وي به ظاهرا در رابطه با شركت او در تجمع ساليانه و تظاهرات آذري هاي ايران بوده است. او در بند ۷ زندان تبريز در شمال غربي ايران نگه داري مي شود.

عفو بين الملل معتقد است كه او يكي از زندانيان عقيدتي است كه به خاطر تلاش هاي صلح آميزش در خصوص حق آزادي بيان و آزادي انجمن ها در زندان نگه داري مي شود.در طول دوره قبلي بازداشت وي، عباس لساني توسط هم سلولي هايش مورد تهديد و حملات پي در پي قرار مي گرفت. گفته شده كه او از بيماري هاي گوراشي و معده و همچنين درد دنده ها رنج مي برد كه گفته مي شود اين بيماري ها در اثر شكنجه در طول دوران قبلي بازداشت وي مي باشد. مشخص نيست كه آيا وي در حال حاضر به مراقبت هاي پزشكي مناسب دسترسي دارد يا نه. از روزي كه او دستگير شده، هيچ گونه دسترسي به وكيلش نداشته و همسرش اجازه يافته تنها يك بار با وي ملاقات نمايد. همسر وي همچنين در ارتباط با حمايتش از وي تهديد به دستگيري شده است.»

عفو بين الملل در ادامه بيانيه خود افزوده: «در ۲۷ سپتامبر، يك روز پس از آزادي عباس لساني، شعبه ۱۰۵ دادگاه عمومي اردبيل، وي را به ۱۰ ما حبس و ۵۰ ضربه شلاق به جرم شركت در تظاهرات ۲۷ مي ۲۰۰۶ در اردبيل محكوم نمود، وي همچنين به جرم تخريب اموال عمومي از طريق دعوت از مردم براي شركت در اين تجمع، به ۶ ماه حبس محكوم شد. عباس لساني در تاريخ ۲۶ اكتبر ۲۰۰۶ در رابطه با اين حكم درخواست تجديد نظر كرد. او در دفاعيه خود ادعا نمود كه اين تظاهرات غيرقانوني نبوده، و او هرگز مردم را به تخريب اموال عمومي دعوت نكرده است، بلكه در آرام كردن فضا كوشيده است. او استدلال كرده بود كه مسئولين فيلم و ديگر مستندات اين تظاهرات را كه مويد اين امر است، مشاهده نكرده اند. ۵ روز بعد از تسليم درخواست تجديدنظر، وي مجددا بازداشت شد. خانواده وي بعدا يك نسخه از راي شعبه يك دادگاه تجديدنظر اردبيل را دريافت كردند كه حكم ۱۰ ماهه حبس وي را به يك سال افزايش داده و مجموعا وي را به ۱۸ ماه حبس محكوم نموده بود. راي تجديد نظر حكم ۵۰ ضربه شلاق را تاييد، و به علاوه، عنوان داشته بود كه مجازات وي بايستي شامل گذراندن ۳ سال تبعيد در طبس در استان يزد باشد.»

در ادامه اين بيانيه آمده: «عفو بين الملل نگران اين است كه دادگاه تجديدنظر اردبيل بازبيني درستي، چه در زمينه واقعيات و مستندات موجود و چه در زمينه مواد قانوني، در مورد عباس لساني به عمل نياوده است. طبق اظهارات خبرگزاري كار ايران، وكيل عباس لساني گفته است: “اين حكم در تاريخ قضايي جمهوري اسلامي ايران بي سابقه بوده، يا حداقل من از وجود چنين موردي بي اطلاعم. در جايي كه دادگاه بدوي چنين حكمي براي موكلم صادر نكرده، چگونه دادگاه تجديدنظر مي تواند اين حكم را تشديد كند؟ من معتقدم اين راي مستبدانه است و من به ديوان عالي كشور نسبت به اين حكم اعتراض خواهم كرد.“ عفو بين الملل در حال جستجوي روشن شدن پروسه درخواست تجديدنظر عباس لساني است. فصل ۴ (۲) قانون تجديدنظر بيان مي دارد كه دادگاه تجديدنظر نمي تواند حكمي كه توسط دادگاه بدوي صادر شده است را تشديد نمايد مگر اين كه پيگرد قانوني اين اختيار را به آن واگذار كرده باشد.»

عفو بين الملل افزوده: «در آگوست ۲۰۰۶ عباس لساني در محاكمه اي مجدد در دادگاه انقلاب به علت انتشار تبليغ عليه حكومت به يك سال حبس محكوم شد، كه اين حكم در مرحله تجديدنظرخواهي است. بر اساس راي دادگاه، اساس اين اتهام شامل شركت او در يك تجمع ساليانه در سال ۲۰۰۳، تشويق ديگران براي شركت در اين تجمع، خواندن اشعار آذربايجاني با صداي بلند و ديگر مسائل در ارتباط با اين تجمع، همچنين انتشار و توزيع تقويمي به زبان تركي، ارسال پيغام به خارج از كشور از طريق اينترنت، تماس تلفني با حاميانش در خارج، و ترويج جدايي طلبي و ناسيوناليسم در ميان آذربايجاني هاي ايران مي باشد. محكوميت گذشته عباس لساني به تحمل يك سال حبس در تبعيد در مسجدسليمان در جنوب غربي استان خوزستان، بعدا بر اين مبنا نقض شد كه دادگاه انقلاب اردبيل صلاحيت رسيدگي به اين مورد را نداشته و پرونده براي رسيدگي مجدد به كليبر ارسال شد.»

در ۱۷ آگوست ۲۰۰۵، عباس لساني به وسيله شعبه ۲ دادگاه انقلاب كليبر براي تبليغ عليه نظام در رابطه با شركتش در تجمع ساليانه ۲۰۰۵ به يك سال حبس محكوم شد. اين حكم نيز در حال حاضر در مرحله تجديدنظر است.»

در پايان اين بيانيه عفو بين الملل ضمن محكوم كردن بازداشت عباس لساني كه فعاليت هايش مشمول فعاليت هاي آزادي خواهانه، صلح آميز و غيرخشونت آميز بوده، خواستار روشن شدن رويه قضايي رسيدگي به پرونده وي در دادگاه تجديدنظر شده است كه در اين دادگاه بر خلاف قانون حكم اوليه وي تشديد شده است

 
Free counter and web stats Savalansei Posts Feed