آزادي يكي از دستگيرشدگان اورميه

شنبه دوازدهم اسفند 1385

اورمونيوز(۱۱اسفند ۱۳۸۵): كيانوش يوسفي (آتيلا قولونجو)، فعال اورميه اي حركت ملي آذربايجان كه در ميتينگ اعتراض آميز روز دوم اسفنددر اورميه دستگير شده بود، دو روز پيش، (چهارشنبه ۹ اسفند) با سپردن قرار وثيقه آزاد شد. وي عضو هيات موسس جمعيت جوانان قولونجو "ايلكين" و از تركهاي سني مذهب اورميه مي باشد. در سالهاي اخير تركهاي سني مذهب اورميه به شكلي گسترده در حركت ملي آذربايجان فعاليت نموده و در راه احقاق حقوق تركهاي آذربايجان تلاش كرده اند.

دستگيري كيانوش يوسفي به همراه دستگيري نزديك به ۵۰ نفر در اورميه و در روز دوم اسفند
صورت گرفته بود پيش ازاين روز نيز تني چند از فعالين اورميه اي در اين ارتباط بازداشت شده بودند. هنوز بيش از بيست نفر ازاين افراد در بازداشتگاه منطقه ۹ پله اورميه (دوققوز پيلله) و نيز بازداشتگاه مركزي اورميه نگهداري مي شوند و آزاد نشده اند. در بين اين افراد خبرهاي ناخوشايندي از وضعيت اسماعيل جوادي، ابوالفضل آليلو و احمد قريشي به گوش مي رسد. خانواده اين افراد،‌ پس از ملاقات از شكنجه آنان سخن گفته اند.صورت گرفته بود.

 
Free counter and web stats Savalansei Posts Feed