بازداشت و شکنجه فعالین ترک در قم

شنبه بیست و هشتم بهمن 1385

وبلاگ دوستاق - ابراهیم کاظمی و جعفر عابدینی دو تن از فعالین حرکت ملی آذربایجان در قم توسط ماموران اداره اطلاعات قم بازداشت شدند. پس از پیگیریهای خانواده این افراد جعفر عابدینی به قید ضمانت از بازداشتگاه اداره اطلاعات قم آزادشده است اما ابراهیم کاظمی همچنان در بازداشت به سر می برد.

نکته قابل توجه این است که مهدی مولایی و جعفر عابدینی دو تن از فعالین ترک که در روزهای اخیر در قم بازداشت شده اند و پس از چند روز با قید ضمانت آزاد شده اند از شکنجه های جدیدی در بازداشتگاههای اداره اطلاعات می دهند. این افراد گفته اند که ماموران اداره اطلاعات آنها را مجبور به نوشیدن نوشابه هایی کرده اند که پس از ۱۰ دقیقه حال آنها را به هم زده وباعث حالت تهوع در آنها
گردیده است.

پیش از این نیز اخباری از نوشاندن اجباری نوشابه یامایعات شیرین که پس از نوشدن باعث ایجاد حالت تهوع در انسان می شود از سوی تعدادی از بازداشت شدگان حوادث خرداد ماه آذربایجان منتشر شده بود اما صحت این اخبار معلوم نبود اما پس از بازداشت های اخیر در قم اثبات می شود این خبرها واقعیت داشته وشایعه نبوده است.

 
Free counter and web stats Savalansei Posts Feed