تعغییر بند عباس لسانی

پنجشنبه بیست و چهارم اسفند1385

بنا به خبر دریافتی از اردبیل عباس لسانی وبهروز عليزاده زنداني در اردبيل به بند ۷ زندان منتقل شدند.

در همين زمينه خانم رقيه محمدعليزاده به خبرنگار وبلاگ ساوالان سسی گفت:امروز حدود ساعت ۵ بعد از ظهر عباس لساني با منزل تماس تلفني گرفت و گفت كه قرار است ما را به بندقاچاقچیان اسلحه و مواد مخدر منتقل كنند.اما من در مقابل اين مساله مقاومت خواهم كرد.وی در دومین تماس تلفنی اش از انتقال خود به بند ۷خبر داده بود.مسئولین زندان اردبیل دلیل تغییر بند عباس لسانی را سخنرانی وی برای زندانیان اعلام داشته بودند.

 
Free counter and web stats Savalansei Posts Feed