مینا اصغری همسر صالح کامرانی از طرف ماموران امنیتی تهران تهدید شده است

دوشنبه هفتم اسفند 1385

خانم مینا اصغری همسر صالح کامرانی وکیل و فعال حقوق بشر سر شناس آذربایجانی از طرف ارگانهای امنیتی و اطلاعاتی تهران تهدید به بازداشت شده اند.این نخستین دفعه نمی باشد که خانواده فعالین سیاسی آذربایجانی تهدید می شوند.
صالح کامرانی در جریان اعتراضات خرداد ماه آذربایجان بازداشت شده بوده اند

http://salehkamrani.blogspot.com

 
Free counter and web stats Savalansei Posts Feed