شش ماه حبس برای رسول جعفری روزنامه نگار ارومیه ای

جمعه یکم دی 1385

حق - مهندس رسول جعفری دانشجوی دانشگاه ارومیه به شش ماه حبس بدل به دو سال تعلیق محکوم شد.

جعفری که به عنوان خبرنگار با نشریه فردای ما در ارومیه و چند نشریه دانشجویی همکاری می کند در روز اول مهرماه در آستانه تظاهرات مردم آذربایجان در اعتراض به ممنوعیت زبانی حاکم در منزل شخصی دستگیر و به مدت ده روز در بازداشت اداره کل اطلاعات استان آذربایجان غربی
بود.

مهندس جعفری که هم اکنون خود و خانواده اش تحت کنترل شدید ماموران اطلاعات قرار دارند چند هفته قبل در شعبه دو دادگاه انقلاب ارومیه محاکمه شد.قاضی آقازاده وی را به اتهام ارتباط با حزب استقلال جنوبی و دریافت کمکهای مالی از خارج محاکمه کرد

 
Free counter and web stats Savalansei Posts Feed