رضا در جزینی در قم بازداشت شد

بیست و نهم بهمن 1385

بر اساس اخبار رسیده از قم رضا درجزینی فعال حرکت ملی آذربایجان در قم روزسه شنبه ۲۴/۱۱/۸۵ از طرف اداره اطلاعات قم بازداشت گردیده وتا کنون هیچ اطلاعی از محل نگهداری وی در دست نیست

در جزینی در جریان دیوارنویسی مبنی بر لزوم تدریس زبان ترکی در مدارس آذربایجان و نوشتن شعارهای«تورک دیلینده مدرسه»و«تورک دیلی جهانی ایراندا حاققی هانی؟» در محله نیروگاه شهر قم بازداشت گردیده است.

 
Free counter and web stats Savalansei Posts Feed