عباس لسانی روز دوم اسفند محاکمه می شود

دوشنبه سی ام بهمن 1385

دادگاه تجدید نظر برای رسیدگی به پرونده عباس لسانی مبنی بر حضور وی در قورولتای ۲۰۰۵ قلعه بابک روز دوم اسفند در دادگاه انقلاب اسلامی تبریز برگزار خواهد شد.

در این خصوص خانم " فاخته زمانی" مدافع حقوق ترکهای آذربایجان جنوبی و عضو کمیته دفاع از عباس لسانی در مصاحبه ای با بخش ترکی رادیو صدای آمریکا افزود:در خصوص پرونده فوق قبلا" دادگاه انقلاب کلیبر با دادن حکمی لسانی را به تحمل یک سال حبس تعزیری محکوم کرده است.

او با اشاره به اینکه در جریان محاکمه های قبلی لسانی در دادگاه کلیبر آقای صالح کامرانی وکیل مدافع عباس لسانی بوده اند. ولی بعد از حوادث خرداد ماه آذربایجان و به دنبال بازداشت کامرانی وکالت او لغوشده است . و وی نمی تواند در جریان دادگاه تجدید نظردر روز دوم اسفند لسانی را همراهی کند . پس هنوز معلوم نیست که چه کسی وکالت لسانی را در جریان دادگاه فوق به عهده خواهد گرفت.

 
Free counter and web stats Savalansei Posts Feed