تظاهرات مردم سولدوز (نقده) در روز جهانی زبان مادری

چهارشنبه دوم اسفند 1385

مردم معترض نقده در روز جهانی زبان مادری, روز دوم اسفند با حضور خود در خیابانها اعتراض خود را مبنی بر عدم تحصیل به زبان مادری ترکهای آذربایجانی در ایران اعلام داشتند.

امروز از ساعت 4 بعد از ظهر در سولدوز با وجود تمامی فشارهای نیروهای انتظامی و امنیتی مردم با آمدن به وسط خیابانها و با سر دادن شعارهای نظیر " منیم دیلیم اولن دئییل" , " آنا دیلده مدرسه مدرسه", و...به عدم تدریس زبان مادریشان اعتراض کردند.بدنبال ادامه تظاهرات نيروهاي امنيتي اقدام به سركوب و حمله به طرف تظاهرات كنندگان كرده و با پرتاب گاز اشك آور سعي در متفرق كردن معترضين داشتند. نكته جالب اينكه در حين تظاهرات هلي كوپتر هاي در حال پرواز اقدام به فيلمبرداري و تعيين هويت تظاهرات كنندگان داشتند.

گزارشات رسيده مبني بر آن است كه طي حمله ماموران به طرف اعتراض كنندگان بيش از دهها نفر بازداشت و به محل نا معلومي منتقل شدند.

 
Free counter and web stats Savalansei Posts Feed