جان یک زندانی سیاسی در زندان اردبیل در خطر است

دوشنبه نهم بهمن 1385

کمیته دانشجویی گزارشگران حقوق بشر

جان عباس لسانی در خطر است... عباس لسانی فعالی سیاسی که در اعتراض به عدم اعطای مرخصی دست به اعتصاب غذا زده است، وارد بیست و دومین روز اعتصاب خود شد. به گفته ی خانواده ی لسانی، وی هم اکنون در سلول انفرادی نگهداری شده و مسئولین زندان حتی از دادن یک پتو نیز به او خودداری می کنند. رقیه محمدعلیزاده همسر لسانی میگوید:" به دلیل اعتصاب غذا، فشار خون او به شدت پایین آمده و از بیماریهای مختلفی نیز رنج می برد." همچنین محمدرضا فقیهی وکیل عباس لسانی ضمن ابراز تاسف نسبت به برخوردهای صورت گرفته با موکلش، عدم اعطای مرخصی به وی را غیر قانونی دانست. بنا بر آخرین گزارشات رسیده، لسانی که درخواست عده ای از فعالین سیاسی و ملی آذربایجان را برای شکستن اعتصابش رد کرده است، هم اکنون در وضعیت بسیار نامساعد جسمانی به سر میبرد و نگرانیها در مورد سلامتی او شدت یافته است.

لازم به یادآوری است عباس لسانی به اتهام اخلال در نظم، آسايش و آرامش عمومي به تحمل 18 ماه حبس تعزيري از سوی شعبه اول دادگاه تجدید نظر استان اردبیل محکوم شده است.

 
Free counter and web stats Savalansei Posts Feed