حسن اسدی در مکان نامعلوم

پنجشنبه بیست و ششم بهمن1385

دوستاق -حسن اسدی از فعالین حرکت ملی آذربایجان در اردبیل روز پنج شنبه ۱۹/۱۱/۸۵ در طی تجمع در مقابل زندان اردبیل ٬ در اعتراض به حکم زندان عباس لسانی بازداشت شد.

اسدی که همراه چندین تن از فعالین برای اعتراض به شرایط ناگوار عباس لسانی ٬که اکنون در رابطه با اعتراضات مردمی خرداد ۸۵ در زندان اردبیل زندانی است در جلو زندان تحصن کرده بودند دستگیر شده است. هنوز از اسامی بقیه بازداشت شدگان خبری در دست نیست و اخبار رسیده حکایت از شکنجه دستگیر شدگان در اداره اطلاعات اردبیل دارد.

 
Free counter and web stats Savalansei Posts Feed