بازداشت و دستگيري ها در آذربایجان ادامه دارد

حسن زارع زاده اردشير - چهارشنبه چهارم بهمن 1385

سازمان عفو بين الملل با انتشار اطلاعيه اي خبر از اعتصاب غذاي عباس لساني، يک زنداني سياسي در زندان شهر اردبيل داد که به دليل عدم اعطاي مرخصي و رسيدن به حقوق قانوني خود به اعتصاب غذا روي آورده است. در اطلاعيه عفو بين الملل، نسبت به شرايط نگهداري عباس لساني در زندان اردبيل ابراز نگراني شده است.

به گفته عفو بين الملل، خانواده عباس لساني نيز تهديد شده اند که از اطلاع رساني در مورد وضعيت او در زندان خودداري کنند.با اين حال خانواده لساني دو روز پيش موفق به ملاقات با عباس لساني شدند. رقيه محمدعليزاده همسر عباس لساني بعد از اين ديدارگفت: “در حال حاضر وضع جسماني لساني نامطلوب است و فشار خونش بدليل اعتصاب غذا در طي هفته هاي گذشته بشدت پايين آمده است.”
وي با ابراز نگراني شديد از وضعيت پيش آمده تاكيد كرد: “عباس که از بيماري هاي مختلفي رنج مي برد، هم اکنون در يك سلول بسيار كوچك و بسيار سرد در بند قرنطينه نگهداري مي شود، و چنين شرايطي قطعا او را ضعيف تر مي كند.”

عباس لساني در حال حاضر در اعتصاب غذا به سر مي برد. او از 10 دي ماه با اعلام قبلي به مسئولان مربوطه در اعتراض به فشار هاي دادگاه انقلاب و وزارت اطلاعات و محروم شدن از حق مرخصي و ديدار با خانواده اش دست به اعتصاب غذا زده است..
از طرفي ديگر، چند روز پيش در پي مراجعه برادر عباس لساني به دادستاني، دفتر دادستاني اردبيل گفته است که وزارت اطلاعات به وي اجازه مرخصي نمي دهد.

بازداشت و زندان در طي چند ماه گذشته در استان هاي آذربايجان شرقي و غربي، اردبيل و زنجان، بسياري از فعالان سياسي، فرهنگي و روزنامه نگاران و فعالان حقوق بشر دستگير و روانه زندان ها شدند و تعدادي نيز در بيرون از زندان تحت فشار و برخورد قرار دارند. اين سياستي است که بخصوص بعد از تظاهرات خرداد ماه امسال در مناطق شمال غربي کشور توسط نهادهاي امنيتي تشديد شده است. در همين زمينه، در اردبيل دو زنداني سياسي، ودود سعادتي و بهروز عليزاده که به همراه عباس لساني به بند يك زندان اردبيل که محل ويژه معتادان است، منتقل شده بودند وضعيت خوبي ندارند.

دادستاني اردبيل با تسليم کيفرخواستي به دادگاه انقلاب اسلامي اردبيل، از اين دادگاه درخواست کرده است تا براي بهروز عليزاده، حکم سه سال حبس و سه سال تبعيد صادر کند. عليزاده يك بار در خرداد ماه در جريان اعتراضات و تظاهرات مردم اردبيل دستگير و به ده ماه حبس محكوم شد. او سپس در حالي كه اين حكم قطعي نشده بود در اول مهرماه همزمان با اعتراضاتي در آذربايجان مجددا دستگير شد. وي كه 20 سال دارد از زمان دستگيري امكان گرفتن وكيل و مرخصي نداشته است.

ودود سعادتي، از ديگر زندانيان سياسي منتقل شده به بند يک زندان اردبيل است که اخيرا در حالي که تنها يک ماه از مدت محکوميت او باقي مانده به حفاظت زندان اردبيل احضار شد. حفاظت زندان از او خواسته بود تا از اعمال گذشته خود به صورت کتبي ابراز ندامت کند تا يک ماه زودتر آزاد شود اما وي از امضاي متن مورد نظر مسئولان زندان خودداري کرد.

از سويي، خدايار تيموري، ائلياز يئکانلي و سلمان سرخوش، سه فعال سياسي در اروميه که در جريان مراسم جشن ۲۱ آذر در اروميه توسط مامورين اداره اطلاعات اروميه بازداشت و تحت فشار قرار گرفته بودند به بند عمومي زندان اروميه منتقل شدند. حسن خلوتي ديگر بازداشتي اين مراسم که پيش ازاين به بند جوانان زندان اروميه منتقل شده بود پس از يک ماه بازداشت موقت با قرار وثيقه آزاد شد.
در تبريز نيز شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامي به رياست قاضي علي علي اکبري، جهانبخش بخت آور را به 6 ماه حبس تعزيري محکوم کرد. جهانبخش بخت آور به اتهام “تبليغ به نفع گروهکها و اجتماع و تباني بر عليه امنيت داخلي کشور” محاکمه شده است. وي تابستان گذشته توسط نيروهاي اداره کل اطلاعات آذربايجان شرقي دستگير شد و بيش از دو ماه بازداشت و تحت شکنجه بود.

همين شعبه اوايل دي ماه، يکي ديگر از فعالان سياسي به نام قربان زارعي را به اتهام ارتباط با خارج، ارسال تصاوير زخمي شدگان تظاهرات مردم تبريز در خردادماه به سايت ها و تخريب وجهه جمهوري اسلامي به تحمل ده ماه حبس تعزيري محكوم کرد.

بر اساس اخبار رسيده از تبريز، مهدي بابايي يک فعال سياسي در آذربايجان، پس از تحمل شش ماه حبس تعزيري از زندان تبريز آزادشد. بابايي در جريان تظاهرات مردمي خردادماه آذربايجان توسط مامورين اداره اطلاعات تبريز بازداشت و پس از يک ماه تحمل انفرادي، شکنجه وبازجويي شبانه روزي به زندان تبريز منتقل شد. دادگاه وي به صورت غير علني برگزار شد؛ او نيز از داشتن وکيل مدافع نيز محروم شد. اتهام مهدي بابايي از طرف رئيس شعبه يک دادگاه انقلاب تبريز”عضويت در گروهکهاي غير مجاز جهت بر هم زدن امنيت کشور از طريق مطالعه روزنامه و کتب ترکي و شرکت در برخي مراسم ها” عنوان شده بود.

در طي يک ماه گذشته تعدادي از دانشجويان دانشگاههاي مناطق شمال غرب کشور احضار و يا محکوم شده اند. چندي پيش قاضي شعبه نهم دادگاه انقلاب اروميه، رسول جعفري، دانشجوي دانشگاه اروميه را به شش ماه حبس تعليقي محكوم كرد. همچنين وحيد اميني فعال دانشجويي در آذربايجان و دانشجوي آموزشکده فني اروميه به چهار ماه حبس به مدت دو سال تعليق و معرفي هر شش ماه يکبار به دادسرا محکوم شد. از طرف ديگر در همدان، مسئولين دانشگاه علوم پزشکي اعضاي تشکل شهريار (تشکل دانشجويان ترک دانشگاه علوم پزشکي همدان) را جهت حذف يک بند از اساسنامه اين تشکل مبني براينکه عضويت در شوراي مرکزي اين تشکل را فقط براي ترکها مجاز مي شمارد، تحت فشار قرار داده اند. مسئولين دانشگاه به مسئولين اين تشکل گفته اند که در صورت عدم حضور فارسها و کردها در شوراي مرکزي جديد، اين تشکل را منحل خواهند کرد.

همچنين اخبار رسيده حاکي از اين است که تشکل جمعيت اسلامي دانشجويان دانشگاه زنجان نيز تحت فشار مسئولين جديد دانشگاه قرار دارد. هيات نظارت بر تشکلهاي دانشجويي دانشگاه زنجان در ترم اخير تمام در خواست مجوز برگزاري برنامه هاي اين تشکل را لغو و بودجه اين تشکل طي اقدامي غيرقانوني از طرف معاونت دانشجويي اين دانشگاه قطع شده است.

اين در حالي است که رضا عباسي فعال دانشجويي، عضو سازمان ادوار تحکيم و کميته دفاع از زندانيان سياسي آذربايجان، با وجود گذشت نيمي از حبس يک ساله خود و امکان آزادي مشروط طبق قانون مجازات اسلامي، همچنان در زندان زنجان به سر مي برد.

در همين ارتباط سعيد متين پور يک فعال حقوق بشر در زنجان مي گويد: “حدود يک ماه پيش رضا از زندان تماس گرفت و گفت به خاطر اينکه مطمئن هستم اداره اطلاعات تنها در مقابل گرفتن ندامت نامه و توبه نامه با آزادي من موافقت خواهد کرد تقاضاي آزادي مشروط نمي دهم.”

وي به نقل از عباسي مي افزايد که بازجويان در هفته هاي اوليه بازداشت، او و خانواده اش را تحت فشار قرار داده بودند تا توبه نامه بگيرند و همچنين از وي خواسته اند عليه فعالين زنجاني اعتراف دروغ بدهد. همزمان خانواده عباسي نيز تحت فشار بوده اند که بر عليه يکي از فعالان زنجان به صورت خصوصي شکايت کنند تا اداره اطلاعات او را دستگير کند.

تعليق يک تشکل و در ادامه برخورد با دانشجويان که در آذربايجان نيز پيگيري مي شود، هيات نظارت بر تشكل‌‏هاي دانشجويي، حكم كتبي تعليق شش ماهه فعاليت‌‏هاي “تشكل آرمان” در دانشگاه آزاد اسلامي تبريز را ابلاغ كرد.

نويد محمدي، دبير سياسي تشكل آرمان با اعلام اين خبر به خبرنگار ايلنا، گفت: “تحليل ناشايست در دو شماره ارگان تشكل آرمان و انجام برخي تخلفات در برگزاري مراسم در ترم‌‏هاي گذشته، دليل تعليق شش ماهه فعاليت‌‏هاي تشكل آرمان ذكر شده است.”

محمدي ادامه داد: در نامه هيات نظارت آمده است كه رفع تعليق موكول به بررسي مجدد و تصميم هيات نظارت است. وي با بيان اينكه اين حكم، حكم بدوي است، گفت: “تشكل آرمان به اين حكم معترض است زيرا ما تا به حال سعي كرده‌‏ايم تعامل و روابط حسنه‌‏اي با مسوولان دانشگاه داشته باشيم.”

دبير سياسي تشكل آرمان با اشاره به برگزاري مراسم بزرگداشت شيخ محمد خياباني، گفت: “ما در ترم جاري تنها همين مراسم را برگزار كرديم كه آن هم تحت فشارها و محدوديت‌‏هاي فراوان برگزار شد و مسوولان دانشگاه نيز از اين برنامه راضي بودند. در شب يلدا نيز درخواست يك برنامه صرفا فرهنگي داديم اما مجوز برگزاري آن را ندادند و ما نيز آن برنامه را برگزار نكرديم.”
وي تصريح كرد: “تشكل ما مدافع حقوق آذربايجان است و همواره سعي كرده‌‏ايم عملكردمان بدون جنجال باشد اما اين دليل نمي‌‏شود كه از حق تشكل چشم‌‏پوشي كنيم. بنابراين به اين حكم اعتراض مي‌‏كنيم.”
zarezade@gmail.com

 
Free counter and web stats Savalansei Posts Feed