عسگر اکبر زاده با قرار وثیقه آزاد شد

پنجشنبه سی ام آذر1385

عسگر اکبرزاده زندانی سیاسی و یکی از فعالین جنبش دانشجویی آذربایجان دراردبیل می باشند.

اکبرزاده، دانشجوی شیمی دانشگاه پیام نور اردبیل که در جریان اعتراضات یک مهر۸۵ به آپارتاید زبانی در ایران ٬در روز سوم مهر ماه ۸۵ توسط ماموران اداره اطلاعات اردبیل در مقابل درب این دانشگاه بازداشت شده بود و روز چهارشنبه ۲۹/۹/۸۵پس از تحمل۸۶ روز بازداشت موقت توسط قاضی علایی رئیس شعبه۱۴دادگاه انقلاب اردبیل٬به قید وثیقه هفت میلیون تومانی از زندان اردبیل آزاد شد .

 
Free counter and web stats Savalansei Posts Feed