اخرین اخبار زندانیان سیاسی زندان مرکزی اردبیل

پنجشنبه بیست و پنجم آبان 1385

کمیته دانشجویی گزارشگران حقوق بشر-حسین سببی و رحیم خدادادی، دو تن از فعالین حرکت ملی آذربایجان، به اداره اطلاعات شهراردبیل، احضار شدند.گفتنی است احضار این افراد در رابطه با فعالیتهای آنان در جریان ناآرامی های اخیر استانهای آذری صورت میگیرد.

در حال حاضرعباس لسانی؛ عسگر اکبرزاده و بهروز علیزاده سه تن از فعالین حرکت ملی آذربایجان در شهر اردبیل درزندان نگهداری میشوند.همچنین آخرین خبرها در مورد عسگر اکبرزاده؛ زندانی سیاسی که حدود ۱۰ روز پیش به مکان ناملومی منتقل شده است،حاکی از آن است که تاکنون هیچ یک از مقامات قضایی و امنیتی در شهر اردبیل مسئولیت انتقال وی را اززندان به عهده نگرفته اند.

عسگراکبرزاده، دانشجوی شیمی دانشگاه پیام نور اردبیل که به اتهام اقدام علیه امنیت (پخش اعلامیه در جریان ناآرامی های آذربایجان) بازداشت شده بود. 10 روز پیش از زندان به مکان نامعلومی منتقل شد.همچنین اداره اطلاعات با قطع کردن تلفن منزل اکبرزاده، اجازه هر گونه تماس با رسانه و سازمانهای ذیربط را ازخانواده ی وی سلب نموده است.

گفته میشود مادراکبرزاده که با وجود پیگیریهای مکرر تا کنون موفق به کسب اطلاع از وضعیت فرزندش نشده است، تهدید کرده که در صورت عدم پاسخگویی مسئولین خود را در مقابل دادگاه انقلاب اردبیل به آتش خواهد کشید!

 
Free counter and web stats Savalansei Posts Feed