عباس لسانی اعتصاب غذایش را شکست

چهارشنبه یازدهم بهمن 1385

ساوالان سسی: امروز صبح دهها تن از فعالین حرکت ملی آذربایجان با حضور در دادگستری اردبیل در کنار خانواده لسانی نگرانی خود را نسبت به وضعیت فعلی عباس لسانی ابراز کردند.

به دنبال حضور دادستان در دادگستری خانواده و جمعی از فعالان در دفتر دادستانی با وی ملاقات کردند. در این دیدار فقیهی وکیل لسانی با اعلام اعتصاب غذای موکلش که به خاطر عدم اعطای مرخصی شروع شده است استفاده از مرخصی را حق زتدانی دانست.وی گفت: اگر مرخصی یک امتیاز است لسانی هم حق استفاده از آن را دارد و در غیر این صورت نسبت به او تبعیض شده است. در این دیدار فعالان حرکت ملی و خانواده لسانی با تاکید بر برحق و قانونی بودن خواسته های ملت آذربایجان و محکوم کردن اهانت های روا داشته شده بر ترکها درایران خواستار توجه به مسائل ملی آذربایجان شدند. ایشان همچنین ضمن ابراز نگرانی نسبت به وضعیت عباس لسانی خواستار اعطای مرخصی به وی شدند و از دادستان درخواست کردند تا امکان ملاقات با لشانی را فراهم کند تا فعالان از وی خواهش کنند که اعتصاب خود را بشکند. دادستان با این مسئله موافقت کرد و اعضای خانواده و چند نفر از فعالین ترک در زندان مرکزی اردبیل با عباس لسانی ملاقات کردند.

در این ملاقات که عباس لسانی به شدت دچار کاهش وزن شده یود، فعالین با تمجید از مقاومت وی، به خاطر مصالح ملی آذربایجان و درخواست جمع کثیری از فعالان از او خواستند تا سلامت خود را بیش از این به خطر نیاندازد و به اعتصاب غذا پایان دهد.عباس لسانی که در ابتدا شکستن اعتصاب را قبول نمی کرد و اظهار می کرد که این عمل موجبات تکرار قانون شکنی های گذشته را فراهم خواهد آورد در مقابل اصرارها گفت:اگر مصلحت را این می دانید من اعتصاب را می شکنم اما اگر روند کنونی تبعیض ها ادامه یابد مجددا اعتصاب خواهم کرد. وی در ادامه بیان نمود: حرکت ما امروز بسیار قدرتمند است و این قدرتمندی ناشی از مردمی بودن حرکت است. در سالهای گذشته بسیار کوشیده اند که حرکت را زیر زمینی نمایند اما هیچ زمان موفق به این عمل نشده اند. لسانی تاکید کرد: ما باید مقابل این گونه سیاستها ایستاده و تحت هر شرایطی خواسته های قانونی خود را صریحا بیان کنیم.

در پایان این دیدار که بیش از یک ساعت به طول انجامید حاضران از لسانی به خاطر مصلحت اندیشی و احترام به نظر همفکرانش تشکر کردند و ابراز امیدواری نمودند که سریعا موجبات آزادی وی توسط مقامات قضایی فراهم شود.

 
Free counter and web stats Savalansei Posts Feed