بیانه پخش شده بین دسته های عزاداری روز تاسوعا در ارومیه اعتراض به شرایط عباس لسانی

سه شنبه دهم بهمن 1385

ملت آگاه آذربایجان !

در عاشورای حسینی خبر دردناک وخامت وضعیت جسمانی عباس لسانی در زندان اردبیل بار دیگر نمک به زخم های ملی مردم آذربایجان پاشید. عباس لسانی شیر مرد اردبیلی که بعد از سلسله اعتراضات ضد آپارتایدی مردم آذربایجان به اهانت های روزنامه ایران دستگیر شده بود، در اعتراض به رفتارهای ضد انسانی و نا شایست رژیم با زندانیان سیاسی حرکت ملی به مدت 30 روز اعتصاب غذای خشک نمود

متاسفانه در این 30 روز مسئولین بدون توجه به حقوق انسانی و قانونی این روزنامه نگار و نویسنده آذربایجانی وی را در بدترین شرایط ممکن و سرمای شدید به سلول انفرادی افکنده و خانواده وی را از دیدارش منع کرده و آنان را تهدید کرده اند که حق اطلاع رسانی در مورد وضعیت وی را ندارند.

عباس لسانی با تحمل ماهها شکنجه و سلول انفرادی برای رساندن صدای اعتراض خود و ملت آذربایجان به گوش جهانیان تصمیم به اعتصاب غذا گرفت و در 30 روز اخیر با تاسی به ابوالفضل العباس علمدار کربلا دلیرانه مقاومت ملی را ثابت نموده و پرچم مبارزات ملی در آذربایجان را افراشته نگه داشته است .با کمال تاسف در روزهای اخیر خبر های ناگواری از وخامت وضع جسمانی عباس لسانی منتشر شده است و بنا به گفته خانواده وی عباس لسانی حتی توان ایستادن را از دست داده و هر آن احتمال ایست قلبی وجود دارد. وضعیت وخیم عباس لسانی که هر لحظه نیز شدید تر می شود احتمال شهادت وی را قوت بخشیده و نگرانی های فراوانی را در بین مردم آذربایجان به وجود آورده است. ما مردم و فعالین حرکت ملی آذربایجان در اورمیه ضمن اعتراض به برخوردهای خشن حاکمیت با زندانیان سیاسی آذربایجان از عباس لسانی می خواهیم که بنا به مصلحت و ضرورت مبارزه ملیمان به اعتصاب غذای خود پایان دهد، زیرا دشمنان از نابودی ما خوشحال خواهد شد ما پا برجا خواهیم ماند تا شونیسم\n را به زانو در آوریم. \nما به آمرین و عاملین بازداشت و شکنجه فعالین حرکت ملی خصوصا عاملین وضعیت کنونی عباس لسانی اخطار و هشدار می دهیم که ملت آذربایجان در مقابل اینگونه حرکات ضد انسانی ساکت نخواهد نشست و هرگونه صدمه به جان عباس لسانی و سایر زندانیان سیاسی آذربایجان اعتراضات عاشورایی مردم آذربایجان را در پی خواهد داشت.

متاسفانه در این 30 روز رژیم بدون توجه به حقوق انسانی و قانونی این روزنامه نگار و نویسنده آذربایجانی وی را در بدترین شرایط ممکن و سرمای شدید به سلول انفرادی افکنده و خانواده وی را از دیدارش منع کرده و آنان را تهدید کرده اند که حق اطلاع رسانی در مورد وضعیت وی را ندارند.

عباس لسانی با تحمل ماهها شکنجه و سلول انفرادی برای رساندن صدای اعتراض خود و ملت آذربایجان به گوش جهانیان تصمیم به اعتصاب غذا گرفت و در 30 روز اخیر با تاسی به ابوالفضل العباس علمدار کربلا دلیرانه مقاومت ملی را ثابت نموده و پرچم مبارزات ملی در آذربایجان را افراشته نگه داشته است .

با کمال تاسف در روزهای اخیر خبر های ناگواری از وخامت وضع جسمانی عباس لسانی منتشر شده است و بنا به گفته خانواده وی عباس لسانی حتی توان ایستادن را از دست داده و هر آن احتمال ایست قلبی وجود دارد. وضعیت وخیم عباس لسانی که هر لحظه نیز شدید تر می شود احتمال شهادت وی را قوت بخشیده و نگرانی های فراوانی را در بین مردم آذربایجان به وجود آورده است.
ما مردم و فعالین حرکت ملی آذربایجان در اورمیه ضمن اعتراض به برخوردهای خشن رژیم با زندانیان سیاسی آذربایجان از عباس لسانی می خواهیم که بنا به مصلحت و ضرورت مبارزه ملیمان به اعتصاب غذای خود پایان دهد، زیرا دشمنان از نابودی ما خوشحال خواهد شد ما پا برجا خواهیم ماند تا شونیسم را به زانو در آوریم.

ما به آمرین و عاملین بازداشت و شکنجه فعالین حرکت ملی خصوصا عاملین وضعیت کنونی عباس لسانی اخطار و هشدار می دهیم که ملت آذربایجان در مقابل اینگونه حرکات ضد انسانی ساکت نخواهد نشست و هرگونه صدمه به جان عباس لسانی و سایر زندانیان سیاسی آذربایجان اعتراضات عاشورایی مردم آذربایجان را در پی خواهد داشت. عناصر خود فروخته آذربایجانی نیز که مترسک شونیسم شده اند آگاه باشند که فردا در مقابل ملت پاسخگو خواهند بود.

در پایان نگرانی خود را از سرنوشت سایر زندانیان سیاسی حرکت ملی آذربایجان مانند: ائلیاز یئکنلی، خدایار تیموری، مصطفی عیوض پور، بهروز علیزاده و ائلمان نوری و... اعلام نموده و خواهان آزادی هر چه زودتر آنان از بند هستیم.

 
Free counter and web stats Savalansei Posts Feed