وحید امینی فعال جنبش دانشجویی آذربایجان در ارومیه به چهار ماه حبس تعلیقی محکوم شد

یکشنبه هفدهم دی 1385

وحید امینی فعال جنبش دانشجویی آذربایجان در ارومیه و دانشجوی آموزشکده فنی ارومیه که در جریان اعتراضات مردمی خردادماه آذربایجان دراعتراض به مطلب موهن روزنامه ایران بازداشت وبه قید وثیقه آزاد شده بود با حکم دادگاه انقلاب ارومیه به جرم فعالیت تبلیغی علیه نظام با توزیع اعلامیه برای تجزیه ی کشور و حمایت از پان تورکیسم به تحمل چهار ماه حبس به مدت دو سال تعلیق و معرفی هر شش ماه یکبار به دادسرا محکوم شد.

 
Free counter and web stats Savalansei Posts Feed