سه سال حبس تعزيري براي حسين احمديان

یکشنبه بیست و ششم آذر 1385

فعال حركت ملي آذربايجان در تبريز به دنبال محاكمه غير علني در شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامي تبريز به تحمل سه سال حبس تعزيري محكوم شد.

حسن احمديان محقق جامعه شناسي و فعال حركت ملي آذربايجان متهم به اقدام عليه نظام به دنبال دستگيري در خردادماه گذشته پس از چند ماه بازداشت موقت به صورت غير علني و بودن رعايت حقوق قانونيش محاكمه و به تحمل اين جزا محكوم شد.قاضي علي علي اكبري موارد متعددي را به عنوان مصاديق اتهام ذكر نموده و به استناد ماده ۴۹۸ از قانون مجازات اسلامي اين حكم را صادر كرده است.در حكم صادره احمديان به عنوان "يكي از عناصر فعال قومگرا در تبريز" خوانده شده است.

وي متهم است كه در شكل گيري گروهها و تشكيلاتي مانند "آذربايجان مدنيت اوجاغي"، كميته باقر خان و قورتولوش نقش داشته است.

 
Free counter and web stats Savalansei Posts Feed