اخبار نگران کننده از وضعیت نا معلوم بازداشت شدگان مقابل زندان اردبیل

سه شنبه هفتم فروردین1386

روز پنجشنبه19بهمن در تجمع اعتراضی به نقض حقوق عباس لسانی فعال ترک آذربایجانی اعتراض به حکم زندان لسانی و شرایط غیر انسانی نگهداری وی و عدم رعایت حقوق قانونی وی دهها تن در مقابل زندان اردبیل بازداشت شده و در بازداشت گاههای مخفی وزارت اطلاعات در زیر شدید ترین شکنجه ها قرار دارند.هنوزعلیرغم گذشت ماهها از زمان دستگیری و بازداشت از محل نگهداری و وضعیت فعلی آنها به خانواده هایشان هیچ معلوماتی داده نشده است.

آنها امکان تماس با خانواده و وکيل را نداشته اند.از سوی دیگر وزارت اطلاعات اردبیل نیز تهدیدها و فشار ها را بر خانواده بازداشت شدگان افزوده و به آنها مکرر گفته میشود که وضعیت فرزندانشان را در اختیار رسانه ها و فعالین حقوق بشری قرار ندهند در غیر اینصورت آنها را نیز بازداشت خواهند کرد. آمار بازداشت شدگان در مقابل زندان اردبیل به حداقل ۲۵نفر می رسد. که از آن میان میتوان به داوود محمدی، حسین محمدی و پیمان بهرامی سه تن از فعالین حرکت ملی آذربایجان در تبریز و حسن اسدی -گشتاسپ(گشتاج)واثقی و محمود اصلانی سه تن دیگر از فعالین اردبیلی اشاره کرد. بر اساس اخبار موثق حسن اسدی و پیمان بهرامی در بازداشت گاه وزارت اطلاعات در وضعیت وخیم جسمانی بسر میبرند . سلامتی آنها در معرض خطر جدی قرار دارد.به غیر از این دو نفر دیگر بازداشت شدگان نیزبرای ماههای متمادی است که در بازداشت گاههای مخفی وزارت اطلاعات تحت شکنجه قرار دارند.

بنا به گزارشات موثق از زندان مرکزی اردبیل گشتاسپ(گشتاج)واثقی و محمود اصلانی دو تن دیگر از فعالانی که در مقابل زندان اردبیل بازداشت شده بودند،پس از ماهها بازجویی زیر شکنجه در بازداشتگاههای وزارت اطلاعات این شهر به زندان مرکزی اردبیل انتقال یافته و هم اکنون در بند ۷ زندان اردبیل نگهداری می شود.این دو زندانی هم اکنون علیرغم گذشت ماهها از زمان بازداشت امکان تماس با خانواده و وکيل را نداشته اند.و بصورت بلاتکلیف در بند هفت ۷ زندان اردبیل در بازداشت موقت بسر می برند. لاذم بذکر است که به غیر از این دو نفر از سرنوشت و محل نگهداری دیگر بازداشت شدگان در تجمع مقابل زندان اردبیل ٬ خبری در دست نیست.این در حالی است که خانواده این بازداشت شدگان که به شدت نگران سلامتی فرزندانشان هستند معتقدند که : دلايل و اهداف اين فعالان بازداشت شده سياسي و جناحي نيست، بلكه آنان در دفاع از حقوق بشر جلوي زندان تجمع كرده بودند كه توسط نيروهاي امنيتي دستگير شدند،اما اكنون در مکان نامعلومی هستند و هيچ خبري از آنها در دست نیست و حتي يك تماس تلفني هم نتوانسته‌اند داشته باشند

از کلیه سازمان های حقوق بشری انتضار می رود وضعیت این زندانیان سیاسی را پیگیری نمایند

 
Free counter and web stats Savalansei Posts Feed