گزارش اولیه خبرنگار ساوالان سسی از تظاهرات اول خرداد در تبریز

سه شنبه یکم خرداد 1386 ساعت 19:30

در تاریخ 22 ماه مه 2007:
تا ساعت 18، جمعیت کثیری با نشستن در برابر بازار مولوی تبریز منتظر آغازتظاهرات بودند. در همین هنگام نیروهای ضد شورش که شاهد تجمع تدریجی مردم بودند، کوشیدند تا جمعیت منتظر در محل را پراکنده کنند. اقدام نیروهای مسلح با واکنش مردم روبرو شد. ناگهان در همین هنگام صدها نفر با تشکیل هسته اولیه تظاهرات، در برابر هزاران نیروی به شدت مسلح و آماده دولتی، شعارهای "هارای هارای من تورکم" را سر دادند. بدنبال آغاز تظاهرات ، مامورین اقدام به هجوم وحشیانه ای علیه ملت کردند. حمله مامورین به دلیل شمار زیاد جمعیت و همچنین مقاومت جدی آنان با شکست روبرو شد. اکنون شمار جمعیت به هزاران نفر رسیده بود. سیل جمعیت معترضین آذربایجانی وارد خیابانهای اصلی شهر شدند.

شعارهای
- هارای هارای من تورکم،
- آنا دیلده مدرسه اولمالی دی هر کسه،
- یاشاسین آذربایجان،
- اولوم اولسون فاشیزمه،
- فاشیست تهران حیا ائت لیسانی نی آزاد ائت
- تورک دیلینده مدرسه اولمالی دی هر کسه
از هر طرف شنیده می شد. همچنین جوانان با افراشتن علامتهای بوزقورد، که سمبل ترکها می باشد به نمایش گذاشتند.
تظاهرات ملی تبریز به رغم سرکوبهای شدیدقریب به یک ساعت به طول انجامید. در طول این مدت نیروهای امنیتی سوار بر ادوات موتوری، بارها به مردم حمله ور شده و جمع کثیری را به شدت مجروح کردند. گفته می شود صدها نفر بازداشت شده اند.
مامورین با زنجیر، چماق، باتوم، پنجه بوکس ... به جان مردم افتادند. بسیاری از تظاهرات کنندگان زخمهای عمیقی برداشته اند.
همچنین لازم به ذکر است که از محلات مختلف شهر صدای گلوله شنیده می شد.

 
Free counter and web stats Savalansei Posts Feed