آزادی مهدی محمد ور فعال اردبیلی

پنجشنبه بیست و هفتم اردیبهشت 1386

ساوالان سسی: مهدی محمد پور فعال اردبیلی که روز(21 اردیبهشت 1386)توسط ماموران اطلاعاتی شهر اردبیل بازداشت شده بود.بعد از چند روز بازداشت موقت و بازجویی تحت شدید ترین شکنجه ها در این اداره ٬آزاد گردید

محمد پور توسط نیروهای امنیتی بدون اخطار و بدون ارائه حکم جلب دستگیر شده و برای چند روز به مکان نامعلومی انتقال یافته بود در این مدت اجازه برقراری هیچ گونه تماسی با وکیل و خانواده اش را نداشته است ماموران اطلاعات از دادن اطلاعات به خانواده های آنها امتناع میکردند

وی به شدت تحت شکنجه جسمی و روحی قرار گرفته بود. در مدت بازداشت بازجويان امنيتي در تلاش بودند تا با اعمال زور وفشار، شکنجه و تحميل محدوديتها برای وی از این طریق بتوانند اعتراف های را از اوا بگیرند.

بر اساس احضارات خود وی 24 ساعت بعد از بازداشت نسبت به بازداشت غیر قانونی اش دست به اعتصاب غذا زده بوده است .
تا به حال به طور مشخص اطلاعي از اتهام او در دست نيست و وضعيت حقوقي او نيز نامشخص است بازجويي ها بدون حضور وكيل و حق دسترسي به وكيل انتخابي در جريان بوده است

مهدی محمد پور سالهای قبل نیز چندین بار به خاطر فعالیتهای مدنی دستگیر شده بود. محمد پور خواهر زاده عباس لسانی فعال سر شناس آذربایجانی می باشد
.

 
Free counter and web stats Savalansei Posts Feed