دستگیری حبیب مهری از فعالین حرکت ملی آذربایجان در تبریز

شنبه بیست و هشتم مهر 1386

ساوالان سسی: بنا به گزارشات رسیده از تبریز حبیب مهری از فعالین حرکت ملی آذربایجان در این شهر و ساکن خیابان مجاهد ، سه شنبه 24مهرماه در بازار تبریز دستگیر شده است. او بعد از دو روز بی خبری پنجشنبه 26مهرماه با خانواده خویش تماس تلفنی گرفته و از نگهداری خود در بازداشتگاه وزارت اطلاعات تبریز خبر داده است.

 
Free counter and web stats Savalansei Posts Feed