آزادی موقت یک زندانی سیاسی در تبریز

شنبه دوازدهم آبان 1386

ساوالان سسی: به گزارش رسیده از تبریز، حبیب مهری از فعالان حرکت ملی آذربایجان، که 24مهرماه در این شهر دستگیر شده بود به قید ضمانت آزاد شده است.

 
Free counter and web stats Savalansei Posts Feed