دادگاه دانشجو اکبر پاشايي در اورمیه برگزار شد

سه شنبه سی ام مرداد 1386

دادگاه رسيدگي به اتهامات اکبر پاشايي، فعال دانشجويي حرکت ملي آذربايجان صبح روز پنج شنبه 25 مرداد ماه در شعبه 1 دادگاه انقلاب اروميه توسط قاضي درويشي برگزار شد. در ابتداي جلسه قاضي درويشي، اتهامات وارده را قرائت نموده و از آقاي پاشايي در مورد آنها توضيح خواست. اين اتهامات شامل، همکاري با نشريه اويانيش، تبليغ و فراخواني مردم جهت تظاهرات در خرداد 85 از طريق sms و قرائت بيانيه در خرداد ماه 85 بود. پاشايي که بدون وکيل در اين دادگاه حضور يافته بود، اتهامات انتسابي را رد کرده و توضيحات خود را به شرح زير ارائه نمود.وي اتهام همکاري با نشريه اويانيش را رد کرده و افزود "نشريه اويانيش يک نشريه قانوني در دانشگاه اروميه بوده است که مدير مسئول و سردبير آن مشخص مي باشد.

وي همچنين اتهام تبليغ جهت شرکت در تظاهرات خرداد ماه از طريق sms را نيز رد کرده و اعلام کرد که در آن زمان تلفن همراه نداشته است.پاشايي در خصوص قرائت بيانيه در جريان وقايع خرداد ماه 85 به قاضي دادگاه اعلام کرد که قرائت بيانيه توسط وي به درخواست رياست دانشگاه اروميه بوده است که وي فقط مسئوليت قرائت بيانيه را بر عهده داشته و ضمنا اين بيانيه، بيانيه اي کاملا قانوني بود که با موافقت رياست دانشگاه صادر شده بود.

شايان ذکر است پاشايي دانشجوي رشته فيزيک دانشگاه اروميه مي باشد که خرداد ماه 86 توسط نيروهاي امنتي دستگير و به مدت 40 روز در بازداشت بود. وي همچنين در اعتراض به برخورد نادرست نيروهاي امنيتي در مدت بازداشت به مدت 4 روز اعتصاب غذا کرده بود.

 
Free counter and web stats Savalansei Posts Feed