وضعیت نامعلوم سعید متین پور فعال حقوق بشر آذربایجانی

یکشنبه بیست و هفتم خرداد 1386

سعيد متين پور فعال هويت طلب زنجاني که از چهلرم خرداد در بازداشت بسر ميبرد امروز یکشنبه 27 خرداد طي تماسي با خانواده از سلامتي خود خبر داده است.اما در مورد مسائل ديگر از جمله علت دستگيري خود چيزي نگفته است. شايان ذکر است که ماموران وزارت اطلاعات براي دومين بار به سعيد اجازه مي دهند که فقط در حد احوالپرسي خانوادگي با خانواده خود صحبت کند. و تاکنون هيچ يک از نهادهاي قضائي و امنيتي در مورد دستگيري سعيد چيزي نگفته اند.

 
Free counter and web stats Savalansei Posts Feed