محاکمه غیر علنی ۵ فعال سیاسی آذربایجانی در شعبه ۳ دادگاه انقلاب تبریز

دوشنبه نوزدهم شهریور 1386

ساوالان سسی: روز یکشنبه، ۱۸ شهریور دادگاه رسیدگی به پرونده ۵ فعال حرکت ملی آذربایجان در شعبه 3 دادگاه انقلاب تبریز برگزار شد.

1 – حسین نصیری,27ساله- فعال حرکت ملی آذربایجان,بعد 82 روز حبس با وثیقیه 30میلیون تومانی آزاد شده بود.
2- نوراله حسنیان,33ساله-فعال حرکت ملی آذربایجان,بعد 81 روز حبس با وثیقیه 30میلیون تومانی آزاد شده بود.
3- ابراهیم فرجج زاده,37ساله-فعال حرکت ملی آذربایجان,بعد 82 روز حبس با وثیقیه 10میلیون تومانی آزاد شده بود.
4- جواد سلمانی,32ساله-فعال حرکت ملی آذربایجان, بعد 82 روز حبس با وثیقیه 10میلیون تومانی آزاد شده بود.
5- ابولفضل نصریان, 45ساله -فعال حرکت ملی آذربا یجان, بعد 82 روز حبس با وثیقیه 10میلیون تومانی ازاد شده بود.

 
Free counter and web stats Savalansei Posts Feed