بی خبری از وضعیت عبدالله عباسی جوان فعال حقوق مدنی آذربایجان

جمعه دوم شهریور 1386

ساوالان سسی: با گذشت 5 روز از بازداشت مهندس عبدالله عباسی جوان ، فعال مدنی آذربایجانی هیچ اطلاعی از وضعیت و محل نگهداری وی در دست نیست.

مهندس عبداله عباسي جوان اهل سولدوز ( نقده ) بوده و در تهران سکونت داشتند و از روز يکشنبه توسط مامورین وزارت اطلاعات تهران ربوده شده است. در حال حاضر از محل نگهداري و نیز علت بازداشت وي خبری منتشر نشده است.خانواده عباسی جوان نگران وی هستند یکی از بستگان او در گفتگو با خبرنگار ساوالان سسی با ابراز نگرانی نسبت به بازداشت مهندس عباسی ابراز داشت هنوز خبری از محل نگهداری و اتهام او در دست نداریم.

 
Free counter and web stats Savalansei Posts Feed