آخرين اخبار از وضعيت صالح کامراني و عبداله عباسي جوان دو زنداني سياسي آذربايجانی

چهارشنبه نهم آبان 1386

اويرنجي نيوز: بنا به اظهارات نزديکان آقاي صالح کامراني وكيل ملي گراي زنداني آذربايجان، روز دوشنبه 7.8.1386 همسر آقاي کامراني جهت ملاقات با همسرش به زندان اوين مراجعه نموده اند که به ايشان اجازه ملاقات با همسرش داده نشده است. مسئولين اعلام کرده اند که صالح به اين زودي آزاد نخواهد شد و قرار بازداشت او تمديد شده است.

همچنين برادر عبداله عباسي جوان استاد دانشگاه ملي گراي آذربايجان ديروز توانسته با برادرش در زندان ملاقات كند. بنا به گفته ايشان عبداله به شدت شکنجه شده، بطوريكه حدود 30 کيلوگرم وزن کم کرده است.

این دو زندانی سیاسی از ۲۷ مرداد ۱۳۸۶ همچنان بدون محاکمه، تفهیم اتهام و بدون اجازه برای گرفتن وکیل و برخورداری از حق ملاقات هفتگی در بند ۲۰۹ زندان اوین در سلول انفرادی نگهداری می شوند.

 
Free counter and web stats Savalansei Posts Feed