تحصن خانواده­های زندانیان قوشاچای در مقابل فرمانداری این شهر

یکشنبه بیست و هفتم خرداد 1386

خانواده های فعالین زندانی شده در شهر میاندوآب از ساعت 9 صبح در مقابل فرمانداری این شهر نسبت به ادامه بازداشت بی دلیل فرزندان خود تحصن کردند. خانواده های آقایان قلی زاده ، حسنی ، کودریلو ، و فرامرزی و ... با اعلام تحصن از اهالی غیور قوشاچای خواهان حضور در این جمع شدند. بعد از اعلام اعتصاب غذا، این زندانیان در که در سلولهای انفرادی در اطلاعات ارومیه نگهداری می شوند به خاطر جدا نگه داشتن از همدیگر از وضع یکدیگر اطلاع دقیقی ندارند. این خبر را خانواده آقای کودریلو بعد از ملاقات با وی اعلام کردند و افزودند این فعالین هیچ تماسی باهم ندارند و آقای کودریلو 3 روز بعد از آقایان حسنی و قلی زاده اعتصاب خود را شکسته است و هنوز از سایر این آقایان فرامرزی، سلطانی ظهرابی و امیر آقازاده خبری دقیق در دست نمی باشد. خبرها حاکی از ضعف شدید جسمی امیر آقازاده دارد که خانواده این جوان هنوز نتوانسته اند با وی ملاقات بکنند.

 
Free counter and web stats Savalansei Posts Feed