فعال خلخالی توسط ماموران اطلاعات ربوده شده است

چهارشنبه نهم خرداد 1386

اسرافیل سلطانیان توسط ماموران اطلاعات ربوده شده است. سلطانیان نویسنده و فعال حرکت ملی آذربایجان هفته گذشته شبانه در منزل خود توسط ماموران اداره اطلاعات خلخال بدون ارائه حکم جلب دستگیر شده و تا کنون اجازه برقراری هیچ گونه تماسی با وکیل و خانواده اش را نداشته است. ماموران هنگام ترک منزل به خانواده وی هشدار دادند که از هرگونه انعکاس خبر دستگیری آقای سلطانیان خودداری نماید.سلطانیان معلول جسمی می باشد که از ویلچر استفاده می کند.

از کلیه سازمان های حقوق بشری انتضار می رود وضعیت این زندانی سیاسی را پیگیری نمایند.

 
Free counter and web stats Savalansei Posts Feed