وکيل مدافع مجله ديلماج: با ارسال نامه‌ای به وزارت ارشاد بيان علت لغو امتياز نشريه را خواستار شديم.

سه شنبه بیست و نهم آبان 1386

خبرگزاری دانشجويان ايران - تهران
سرويس: فقه و حقوق - حقوق سياسی

وکيل مدافع مجله «ديلماج» خبر داد که در پی لغو امتياز اين نشريه از سوی هيات نظارت بر مطبوعات در نامه‌ای به وزارت ارشاد، بيان علت لغو امتياز را خواستار شده‌اند.

محمدعلی دادخواه در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی ايسنا با بيان اين‌که نشريه‌ی مذکور به سه زبان فارسی، ترکی و انگليسی منتشر می‌شد، اظهار داشت: تا کنون بيش از ۱۰ شماره از اين نشريه منتشر شده بود که از سوی هيات نظارت بر مطبوعات لغو امتياز شد.

وی تصريح کرد: با توجه به صراحت اصل ۱۶۸ قانون اساسی که رسيدگی به تخلفات مطبوعاتی را در اختيار دادگاه و به صورت علنی و با حضور هيات منصفه اعلام کرده، اين اقدام فاقد وجاهت قانونی به نظر می‌رسد زيرا با صدور امتياز حق مکتسب برای مجله ايجاد شده و حق مزبور تنها از طريق مراجع صالح منعکس در قانون، قابل تغيير و رفع است.

وکيل ديلماج خاطرنشان کرد: پيرو لغو امتياز، نامه‌ای به وزارت ارشاد ارسال کرده و تقاضا کرديم علت اين تصميم را اعلام کنند چون تصميمات اعلامی از ناحيه هيات نظارت بايد متکی به قوانين و مقررات حاکم باشد و اميدواريم در صورت پاسخگويی مستند، مصرح قانونی که چنين اختياری را به هيات داده است، اعلام کنند و در غير اين صورت ناچاريم از طريق دادسرای کارکنان دولت و رسانه موضوع را پيگيری کنيم.

دادخواه که وکالت هوشنگ مظاهری، مورخ و محقق را نيز به عهده دارد، درباره‌ی پرونده‌ی اين موکلش گفت: وی به دادسرای اصفهان، احضار و پس از آن بازداشت شده است و اکنون در بازداشت موقت به سر می‌برد.

وی اظهار اميدواری کرد: با توجه به برخوردی که بايد با اهل قلم و فکر و انديشه شود، با تبديل وثيقه، وی از زندان آزاد تا در محيطی علمی و قضايی به اتهام او فارغ از جوسازی‌های موجود رسيدگی شود.

 
Free counter and web stats Savalansei Posts Feed