فعال تبریزی توسط ماموران اطلاعات ربوده شده است

سه شنبه هجدهم اردیبهشت 1386

به گزارش سایت خبری آزاد تبریز فرخ(بابک ) هاشمزاده توسط ماموران اطلاعات ربوده شده است. هاشمزاده فعال ملی آذربایجانی در مورخه 18/2/1386در مغازه خود واقع در بلوار شهریار آبرسان توسط ماموران اداره اطلاعات تبریز بدون ارائه حکم جلب دستگیر شده و تا کنون اجازه برقراری هیچ گونه تماسی با وکیل و خانواده اش را نداشته است.

 
Free counter and web stats Savalansei Posts Feed