گزارش حقوق بشری از ارومیه

پنجشنبه هفدهم خرداد 1386

اورمونیوز(۱۶ خرداد ۱۳۸۶):علیرغم آزادی بیش از ۱۰ نفر از بازداشت شدگان اعتراضات اخیر در اورمیه، هنوز عده زیادی در بازداشت به سر می برند. آزاد شدگان با قرار وثیقه و به صورت موقت آزاد شده اند.

آزاد شدگان عبارتند از: عيوض طهامی، لطف الله نوری، جعفر جعفری، فرهاد محمدی، بهنام مهدی زاده، حسين نژاد عباسی، محمد حسين پور قربان، خانم عزيزه شفقی، موسی فکری، حسين بهبودی، ايرج مولايی پرس آذر، تورج مولايی پرس آذر، پرويز سلطانی
(دانشجو)، ساسان کيوانی (دانشجو)

خانم عزیزه شفقی از بهایی های اورمیه است، که به جرم نگهداری فراخوانهای اعتراضات اول خرداد دستگیر شده و بعد از ۳ روز با قرار وثیقه آزاد گردیده است.

فریدون مهدی پور، حسين حسين زاده، سعيد نصيری(۱۷ ساله)، مهدی حاج محمدی، اکبر پاشايی، وحيد بهادری، توحيد سلطانی و ... هنوز در بازداشت به سر می برند.

 
Free counter and web stats Savalansei Posts Feed