مغازه دو زندانی سیاسی اردبیلی پلمپ شد

جمعه ششم مهر 1386

ساوالان سسی: در راستای افزایش فشار ها علیه فعالین بازداشت شده اردبیلی، مغازه آنها نیز پلمپ شد.

بنا بر گزارشات رسیده از اردبیل، دیروز مغازه اغذیه فروشی آقای آصف ابراهیم زاده و شیشه بری آقای ودود سعادتی دو زندانی سیاسی اردبیلی تحت فشارهای اداره اطلاعات ، توسط اداره اماکن پلمپ شده است.

اداره اطلاعات اردبیل با اقدامات خودسرانه خود همواره سعی میکند تا فعالین مدنی آذربایجانی را تحت فشار قرار دهد.

از سوی دیگر منابع موثق از زندان اردبیل خبر می دهد زندانيان سياسي تحت اعمال فشار و محدوديت ها قرار دارند.این فعالین مورد ضرب و شتم شدید نیروی های اطلاعاتی قرار گرفته اند و در زندان نیز این روند ضرب و شتم با شدت بیشتری نسبت به آنها ادامه دارد. وضعیت جسمانی آقایان آصف ابراهیم زاده نیاری و رضا غنی زاده نیاری در زندان مساعد نیست.

همچنین آقای ودود سعادتی که هم اکنون در بازداشتگاه وزارت اطلاعات بسر می برد در زیر شدید ترین شکنجه ها قرار دارد.

شواهد نشان میدهد بازجويان امنيتي در تلاش هستند تا با اعمال زور و فشار، شکنجه و تحميل محدوديتها برای آنها از این طریق بتوانند اعتراف های را بگیرند.

تا به حال به طور مشخص اطلاعي از اتهام آنها در دست نيست وضعيت حقوقي آنها نيز نامشخص است و بازجويي ها بدون حضور وكيل و حق دسترسي به وكيل انتخابي در جريان است.

 
Free counter and web stats Savalansei Posts Feed