ممانعت زندان اردبيل از حضور عباس لیساني در دادگاه

جمعه ششم مهر 1386

ساوالان سسی: زندان اردبيل از حضور آقای عباس لیساني در شعبه ۱۱۳ دادگاه جزایی دادگستری کل تبریز ممانعت كرد.

قرار بود آقای لیسانی، که هم اکنون در زندان اردبیل بسر می برد صبح روز شنبه ۳۱ شهریور، در دادگاهی در تبریز حضور یابد. در برگه احضاریه ای که پنجشنبه(۲۲شهریور)به منزل آنها ارائه شده بود، اشاره ای به دلیل احضار آنان نشده بود.

 
Free counter and web stats Savalansei Posts Feed