اجازه وکالت سعید متین پور به محمدرضا فقیهی داده نشد

چهارشنبه دوم آبان 1386

ساوالان سسی : محدودیت و ممانعت دیدار سعید متین پور روزنامه نگار و فعال حقوق بشر تورک با خانواده و وکیل همچنان ادامه دارد. بنا به گزارشهای رسیده از زنجان امروز صبح چهار شنبه ۲ آبان درخواست محمد رضا فقیهی برای بر عهده گرفتن وکالت سعید متین پور، روزنامه نگار و فعال حقوق بشر- تورک آذربایجانی ،رد شده است.

بنابه این گزارش آقای محمد رضا فقیهی وکیل مدافع آقای عباس لیسانی ، به زنجان رفته بود تا وکالت سعید متین پور را برعهده بگیرد ولی به وی اجازه دیدار با او و تنظیم وکالت نامه را نداده اند.

 
Free counter and web stats Savalansei Posts Feed