شش فعال ملی آذربایجانی به دادگاه انقلاب تبریز احضار شدند

شنبه یکم دی 1386 .لینک خبر

ساوالان سسی : بنا به گزارشات رسیده از تبریز شش فعال حرکت ملی آذربایجان با دریافت اخطاریه ای کتبی به دادگاه انقلاب تبریز احضار شدند.

بر اساس همین گزارش طاهر مهدوی چیزیق (حبس :۱۵ فروردین ۸۶ آزادی:۱۷ اردیبهشت ۸۶) ، یوسف لطفی حق (حبس :۲۰ اسفند ۸۵ آزادی:۳۰ فروردین ۸۶) ، خسرو درخشی (حبس :۱۵ فروردین ۸۶ آزادی:۱۷ اردیبهشت ۸۶)، محمد علی جوادی (حبس :۱۶ فروردین ۸۶ آزادی:۱۶ اردیبهشت ۸۶)، مهدی افسری (حبس :۲۰ اسفند ۸۵ آزادی:۳۰ فروردین ۸۶)، جواد کنعانی(حبس :۴ اردیبهشت ۸۶ آزادی: ۶ خرداد ۸۶) جهت محاکمه باید روز ۲۳ دی ماه در دادگاه انقلاب شهر تبریز حضور یابند، این شش نفر متهم به عضویت در حزب استقلال آذربایجان جنوبی (گایپ) هستند و طی سال گذشته و امسال در تبریز بازداشت و به مدت بیش از یکماه زندانی بودن که با قرار وثیقه۴۰ میلیون تومانی آزاد گشتند.

 
Free counter and web stats Savalansei Posts Feed