اخراج از خدمت یک مامور نیروی انتظامی بخاطر فعالیتهای هویت طلبی در ماکو

دوشنبه دوازدهم آذر 1386

ساوالان سسی: حسن عزیزاده ستواندوم نیروی انتظامی که در اردیبهشت ماه سال جاری توسط ماموران اطلاعاتی در شهرستان ماکو به اتهام فعالیت و تبلیغ به نفع گروه پان ترکیست دستگیر شده بود از سوی کمیسیون بدوی ناجا آذربایجان غربی، با اخراج از خدمت مواجه شده است.

ماموران اطلاعاتی با اعمال شکنجه های چند روزه عزیزاده را تحت فشارهای روحی و جسمی قرار داده و اقدام به گرفتن اعترافات دروغ کرده اند.

وی، در اعتراض نامه ای که به هیئت بدوی رسیدگی به تخلفات کارکنان ناجا استان، نوشته است اتهامات وارد آمده مانند فعالیت و تبلیغ به نفع گروه پان ترکیست را نادرست دانسته و به حکم صادره اعتراض و تقاضای طرح مجدد پرونده و احقاق حق کرده است.

برای دیدن احضار نامه اینجا را کلیک کنید

 
Free counter and web stats Savalansei Posts Feed