انتقال علی عباسی فعال اردبیلی از سلول انفرادی به بند عمومی زندان

سه شنبه بیست و دوم آبان 1386

ساوالان سسی: اخبار رسیده از اردبیل حاکیست علی عباسی فعال اردبیلی بعد ۳۴ روز بازداشت در سلول انفرادی وزارت اطلاعات از ۳ روز پیش به بند ۷ زندان مرکزی اردبیل انتقال یافته است.

اتهامات وارده بر وی تبلیغ علیه امنیت ملی می باشد.بر اساس همین گزارش عباسی که ممنوع الملاقات نیز شده است در شرایط نامناسب جسمی و روحی بسر می برد.

 
Free counter and web stats Savalansei Posts Feed