عیوض طهامی بازداشت شد

جمعه بیست و هشتم اردیبهشت 1386

اورمو نیوز - بنا به گزارشهای رسیده عیوض طهامی ۳۵ ساله مدیر مؤسسه تبلیغاتی و تابلونویسی “کوراوغلو” واقع در خیابان مدنی یک اورمیه عصر روزسه شنبه ۲۵ اردیبهشت ماه به جرم تکثیر و پخش فراخوان های تجمع اول خرداد، از سوی نیروهای اداره اطلاعات و عملیات نیروی انتظامی بازداشت شد. بنا به گفته شاهدان عینی مؤسسه این فعال حرکت ملی آذربایجان از صبح روز سه شنبه بصورت غیر محسوس تحت کنترل نیروها بوده و عصر همان روز وارد موسسه شده و عیوض طهامی را بازداشت نمودند. بر اساس آخرین خبر رسیده این فعال حرکت ملی آذربایجان در بازداشتگاه اداره اطلاعات و عملیات نیروی انتظامی واقع در خیابان همافر به سر می برد و مؤسسه وی نیز از سوی مقامات قضایی پلمپ شده است.

خبری دیگر این که دو فعال حرکت ملی آذربایجان (محمد حسین پور قربان- صاحب گارگاه تولیدی لباس آذربایجان- و خانم شفقی) که دو روز پیش بازداشت شده بودند، امروز صبح پس انتقال به دادگاه انقلاب اورمیه و تفهیم اتهام از سوی قاضی رجبی با قرار بازداشت موقت تحویل وزارت اطلاعات گردیده اند و هم اکنون در بازداشتگاه اداره اطلاعات واقع در خیابان شهر چایی اورمیه و در سلول انفرادی به سر می برند. خانواده خانم شفقی (کارگر کارگاه تولیدی لباس آذربایجان) از بازداشت و برخورد های احتمالی مأمورین با این دختر جوان ابراز نگرانی می کنند.

 
Free counter and web stats Savalansei Posts Feed