حکم شلاق عباس لسانی فعال شناخته شده آذربایجانی فردا اجرا می شود

شنبه هشتم دی 1386

ساوالان سسی: بنا به گزارشات رسیده از اردبیل صبح فردا یکشنبه نهم دی قرار است بعد از اتمام ۱۸ماه زندان عباس لسانی فعال شناخته شده آذربایجانی حکم۵۰ ضربه شلاق وی در زندان اردبیل اجرا شود.

در این خصوص خانم رقیه محمد علیزاده همسر آقای لیسانی به خبرنگار "ساوالان سسی" گفت: عباس گفته است: “مانع از اجرای این حکم خواهم شد. اگر قرار است این حکم شلاق را اجرا نمایند باید از زور استفاده بکنند ،حاضر نخواهم شد با اختیار خود در برابر اجرا کنندگان حکم بر زمین بخوابم ،من تمای احکام صادره بر علیه آذربایجانیها را ظالمانه میدانم. مخصوصا صدور احکام شلاق را علاوه بر ظالمانه بودن تحقیر آمیز نیز میدانم.”

سال گذشته عباس لسانی به جرم شرکت در تظاهرات مسالمت آمیز مردم اردبيل، متعاقب سلسله اعتراضات مردم آذربايجان در خرداد ماه 85، دستگير و در يك دادگاه غير علني به اتهام معاونت در احراق و تخريب اموال عمومي و دولتي و همچنين مشاركت در اخلال نظم، به ۱۸ ماه حبس و ۵۰ ضربه شلاق محکوم شدند.

دادن حکم ۵۰ ضربه شلاق از موارد قابل توجه در این حکم بود. فعالان آذربایجانی می‌گویند که صدور حکم شلاق برای فعالین مدنی ، پایین آوردن شأن اقدامات مدنی است.

در ابتدای قرن بیست و یکم به این حد تحقیر و تنزل دادن شأن انسان غیر قابل تحمل است.حکم شلاق مربوط به دوران برده داری و قرون وسطاست که در قرن بیست و یکم در واکنش به حرکتی هویت خواهی در ایران صادر می شود.

کوچکترین اعتراض و مطالبات فعالین آذربایجانی در ایران با زندان و شلاق پاسخ می گیرد.

 
Free counter and web stats Savalansei Posts Feed